Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo neposredno od poročevalskih enot oziroma njihovih zastopnikov - deklarantov in pošiljajo v za to določen glavni urad v elektronski ali pisni obliki na posebnem obrazcu. V sistem Intrastat morajo poročati vsa podjetja, ko presežejo vključitveni prag. Nekatere dodatne podatke pa so zavezana sporočati podjetja, ko presežejo posebni prag. 

V podjetju Majcen Euroterminal d.o.o. kot deklarant opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat pri prejemu ali odpremi blaga v imenu naših partnerjev.

Potrebujete deklaranta tudi vi? Z izkušnjami in znanjem se vam priporočamo ter vas vabimo, da postanete eden izmed naših poslovnih partnerjev.

 

Majcen Euroterminal d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Telefon: +386 59 130 831

E-pošta: info@majcen-euro.si

Delovni čas: ponedeljek - petek:
07:30 - 16. ure


Odzivni čas za potrditev naročila je od 0 do 24 ur, odvisno od zahtevnosti posamezne pošiljke. Predlagamo sprotno usklajevanje cen glede na specifičnost pošiljk. Realnost glede vaših zahtev lahko utrdimo z nekaj testnimi naročili. 
Preberite več

KONTAKT:
TAMARA JAGER, vodja logistike
T: 041/299-702
E: spedicija@majcen-euro.si

DAVORIN HOSTNIK, referent logistike                              
T: 040/847-234
E: logistika@majcen-euro.si 

 


Sistem imamo podprt z najsodobnejšo programsko opremo, verificirano s strani generalnega carinskega urada, ki omogoča natančno sledljivost blaga in evidenco knjigovodskih vpisov. 
Preberite več

KONTAKT:
BARBARA KLEMENČIČ, intrastat in carinjenje blaga
T: 059/130-831
E: carina@majcen-euro.si


V podjetju Majcen Euroterminal d.o.o. kot deklarant opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat pri prejemu ali odpremi blaga v imenu naših partnerjev. 
Preberite več


KONTAKT:

BARBARA KLEMENČIČ, intrastat in carinjenje blaga
T: 059/130-831
E: carina@majcen-euro.si